Dankbrief / update van de familie Paduret


In 2003 begint de relatie tussen ons en stichting Vrienden voor Roemenie. De stichting bezocht onze familie al eerder om ons en onze situatie te leren kennen. Op dat moment leefden we van  de uitkering van onze vader en was er geen ander inkomen. Er was dus slechts ongeveer 40 euro per maand aan inkomen. We begonnen hulp te ontvangen vanuit de stichting in de vorm van een maandelijks voedselpakket (bestaande uit brood, eieren, rijst, olie en andere basisproducten). Dit hielp ons beduidend. Ook ontvingen we hulp in de vorm van gebed en gesprekken.

De stichting ging ook zomerkampen organiseren waar sommige kinderen uit onze familie ook mee gingen. De stichting bood ons tevens aan te verhuizen naar een grotere flat. We woonden namelijk in een klein 2-kamer appartement met 2 volwassen en 10 kinderen. Het was er erg klein en er was niet genoeg ruimte. Het was moeilijk om te studeren. De kinderen deden het goed op school, maar waren niet in staat een rustig plekje te vinden in het huis om hun huiswerk te doen, vanwege het ruimtegebrek. De keuken was erg klein en het leefklimaat was slecht en opgepropt. De stichting zamelde geld in en in april 2014 was het mogelijk voor ons om te verhuizen naar een groter appartement (met 4 slaapkamers), waar we nu nog steeds leven. Dit was allemaal voor Gods glorie, maar was alleen mogelijk door jullie hulp en steun.

De stichting bleef ons ondersteunen met voedselpakketten en met heel veel bemoedigingen en positieve ontmoetingen. Altijd als Wouko en zijn vrouw Roemenië bezochten, kwamen ze ons bezoeken en lieten ons merken dat ze om onze familie gaven. We zijn echt geïnspireerd door dit geweldige werk en deze passie die zij hebben om geld in te zamelen om ons te helpen en om onze situatie te veranderen. Door hun hulp realiseerden wij dat er nog steeds geweldige mensen bestaan die bereid zijn om te helpen en de levens van anderen te veranderen door middel van het geven van geld, tijd en gebed aan een stichting.

De situatie van onze familie is nu veranderd. De twee oudste broers wonen momenteel in de Verenigde Staten. Alin, de oudste van de familie is getrouwd en heeft drie dochters. De twee oudste dochters wonen in Engeland en één van hen, Anna, is getrouwd met een Engelsman. Allen helpen zij de achtergebleven familieleden die nog thuis wonen, ondersteunen hen en zorgen ervoor dat er in de behoeften wordt voorzien van de familieleden in Roemenië.

We zijn jullie (alle donateurs van stichting vrienden voor Roemenië) veel dank verschuldigd omdat jullie ons geholpen hebben met het maken van de eerste stappen naar een sterker, gezonder, stabieler en gelukkiger leven. We hebben nog steeds te maken met uitdagingen maar steun is er altijd. We hebben onlangs nog contact gehad in april 2014 en begrijpen dat er nog steeds grote zorg en sympathie is vanuit de stichting voor Roemenie.

Thanks/ update on the Paduret family

In 2003 is where the relationship begins – The charity initially visited Family Paduret to get to know us and to understand our situation. At this time our father was on a pension and the family had no other income. There was therefore only approximately 40 euros a month income. We then started receiving help in the form of food provisions monthly (bread, eggs, flour, rice, oil etc basic necessities) and this helped massively. There was other support in the form of prayer and regular conversation.

The charity also put on summer camps which some of the ten children in the family were involved with.
The charity proposed to help with moving into a bigger flat as we lived in a small 2 bedroom apartment (12 people-10 kids).This was very small and the space wasn’t enough – it was hard to study – and with the kids doing well in school they were unable to do homework and revise because of space restrictions. The kitchen was small and living conditions were poor and crampt.
Raised money through the charity/ organisation vriendenvoorroemenie.org and by April 2004 we managed to move to a bigger place (4 bedrooms) and we’ve been there since. This was all to the glory of God but was only made possible through the help and support given by you.
The charity continued to support us with monthly food provision and a lot of encouragement and positive regard. Whenever Wouko and his wife would visit Romania they always came to visit us and showed that they really cared about our family – we are truly inspired by the amazing work and passion they have put to raise money to help us and change our situation.
With their help we were able to realise that there are still amazing people out there who are willing to help and change someone live by donating money, time or prayer to a charity.
Our family situation has now changed and improved massively. The 2 oldest brothers are currently living in America. Alin who is the eldest in the family is married with 3 girls.
The oldest girls are living in England with Ana being married to a English man.
They are all helping the remaining of the family back home, supporting them and making sure needs are being met for the family back in Romania
But we owe you all at  vriendenvoorroemenie.org a big thank you for helping us make the first step towards a stronger, healthier and more sustainable and enjoyable life. There are still challenges for us but support is always there and we met as recently as April 2014 where we still understood the great care and compassion the charity has for Romania……

 

Vrienden voor Roemenië - A christian organisation to help poor people