Beleidsplan Stichting Vrienden voor Roemenië


Doel

Verstrekken van hulp aan arme gezinnen in de vorm van naschoolse opvang, geven van persoonlijke begeleiding aan de kinderen en ouders. Zodat kinderen mee kunnen komen in deze moderne maatschappij en we voor hen de cirkel van armoede kunnen doorbreken.

Relaties aangaan en onderhouden met Roemeense mensen, om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Om elkaar een hand en een voet te zijn en de liefde van Jezus uit te dragen.

Plan: 2013-2018

 • Een team in Roemenië onderhoudt contacten met de gezinnen
 • Lili … (één van de teamleden) bepaalt wie van de kinderen in aanmerking komt voor hulp
 • Lili wordt betaald door de stichting en geeft naschoolse opvang
 • Lili schakelt ook studenten in bij de naschoolse opvang
 • Lili schrijft maandelijks een rapport over de voortgang en stuurt dit naar de stichting in Nederland
 • Contact onderhouden met gezinnen met structurele problemen, raad geven, zonodig praktische hulp, met als doel: doorbreken van de vicieuze cirkel, waar deze mensen vaak in zitten
 • Organiseren van kampen, bedoeld voor Roemeense kinderen
 • Team in Nederland onderhoud contacten met achterban. De stichting wordt ondersteund door christelijke organisaties en particulieren(donateurs)
 • Organiseren van acties om geld in te zamelen
 • Team in Nederland vergadert 5x/ jaar
 • stichtingaquavivenda.com
Vrienden voor Roemenië - A christian organisation to help poor people