Doelstelling


De doelstelling van de Stichting Vrienden voor Roemenië is tweeledig:

  • Het verstrekken van hulp aan arme gezinnen in de vorm van naschoolse opvang, geven van persoonlijke begeleiding aan kinderen en hun ouders, zodat kinderen meekunnen komen in deze moderne maatschappij en we voor hen de cirkel van armoede kunnen doorbreken.
  • Relaties aangaan en onderhouden met Roemeense mensen, om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Om elkaar een hand en een voet te zijn en de liefde van Jezus uit te dragen.

 

Vrienden voor Roemenië - A christian organisation to help poor people