Visie van stichting Vrienden voor Roemenië


Jezus was in Kapernaüm. Vier mannen kwamen met een verlamde op een draagbaar. Zij wilden naar Jezus toe, maar konden niet bij Hem komen.

Daarom gingen ze het platte dak op en maakten daarin een groot gat vlak boven de plaats waar Jezus stond.

Daarna lieten ze de verlamde man door het gat zakken. Jezus zag, dat zij er gewoon niet aan twijfelden of Hij hun vriend zou helpen.

Markus 2:1-5 uit: ‘Het Boek – verkorte versie’

Praktische lessen

De ellende van de verlamde zette zijn vrienden tot daden aan en zij brachten hem bij Jezus. Doet u iets als iemand in nood verkeert? Veel mensen hebben lichamelijke en geestelijke problemen waarbij ook u kunt helpen, alleen of samen met anderen die ook bezorgd zijn. Menselijke nood bewoog deze vier mannen. Laat dit ook u bewegen tot daden van barmhartigheid …

 

Vrienden voor Roemenië - A christian organisation to help poor people